polmaraton walbrzych
Patronat honorowy: Robert Korzeniowski – Czterokrotny Mistrz Olimpijski • Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha
Aktualności - Dla dzieci

Do naszych biegów pozostało 120 godzin. Zbliżamy sie do liczby 3,1 tysiaca oplaconych startów. Zgloszeń i opłat droga elektroniczną można dokonać tylko do środy włącznie, macie więc na to ponad dobę. Nastepne zgloszenia będ aprzyjmowane dopiero w sobotę od godz. 16 w biurze zawodów, trzeba o tym pamiętać! 

Mamy dobrą wiadomość dla uczestników naszych niedzielnych biegów. Będą w tym roku biegi dla dzieci w sobotę, dzień przed startem 20 Toyota Półmaraton Wałbrzych. Bieganie to rodzinny sport, zwłaszcza w dniu, w którym odbiera się numery startowe. Wówczas jest czas na spotkania, pogaduszki, pasta party. A  w tym roku proponujemy dodatkowo koncert muzyczny oraz biegi dla dzieci. Odbędą się w sobotę  17.08 na terenie biura zawodów przy hali lekkoatletycznej. Start do biegów o godz. 16.45, zapisy od godz. 16. Dystanse: 200m - do 4 lat (2015 i młodsi); 400m - 5- 6 lat (2013-14), 800m -7-9 lat (2010-2012), 2000m - 10-13 lat (2006-09). Klasyfikacja będzie osobna dla dziewczynek i chłopców. W każdej kategorii  nagrody otrzymuje pięć pierwszych na mecie zawodnikow. Wszyscy otrzymują pamiątkowe medale, napoje i posiłek.  Poniżej regulamin biegu dla dzieci.

 

TERMIN, TRASA i DYSTANS "DZIECI BIEGAJĄ" 

17 sierpnia 2019 r. Start biegów od godziny 16:45

Trasy prowadzą po terenie obiektów sportowych przy ul Chopina 1A i dostosowane są do wieku. Oddzielna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców. 

Dystane: 2000 m 10-13 lat (2009-2006); 800 m 7-9 lat (2012-2010); 400 m – 5- 6 lat (2014 – 2013); 200 m – do 4 lat (2015 i młodsze).

NAGRODY

W obu kategoriach dla pięciu pierwszych miejsc przewidziano, nagrody rzeczowe Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal. Po biegu organizator zapewnia posiłek oraz napoje.

ZGŁOSZENIA

W biurze zawodów na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1w sobotę 17 sierpnia od 16:00-16:30.

Zgłoszenie udziału do DZIECI BIEGAJĄ będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów. 

UCZESTNICTWO

W biegach dziecięcych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. 

Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).  

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Zgłaszający Uczestnika do biegu, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając Uczestnika do Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ubezpiecza uczestników.

O przynależność do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia dziecka.

Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych zawodników.

SPONSORZY I PARTNERZY

18 sierpnia 2019
Do startu pozostało:

dni

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Fiodesign